DAT-advies & training

ECG-cursussen

Algemeen

DAT-advies & training verzorgt verschillende cursussen ECG-interpretatie aan allen die hierin, bijvoorbeeld door hun beroep, geïnteresseerd zijn. Ter ondersteuning organiseren wij bijscholingsdagen voor certificaathouders. De cursus Ergometrie duurt 1 dag. Deelnemers leren wanneer zij patiënten de test mogen laten doen, en onder welke criteria. Verschillende protocollen en pluis/niet-pluis herkenning.

Voor wie?

Cursus A is bedoeld voor functielaboranten, secretaressen van cardiologen, doktersassistenten, verpleegkundigen en alle verdere geïnteresseerden.
Cursus B (accreditatie cluster 1, 2 & 3) is bedoeld voor huisartsen, bedrijfsartsen, keuringsartsen, aio's en andere medici.

Doel

Het doel van de cursus is de deelnemers zoveel kennis mee te geven dat zij in staat zijn het ECG te beoordelen, onderscheid te maken tussen de verschillende ritme- en geleidingsstoornissen en hier adequaat op kunnen reageren. Tevens geeft deze cursus een goede basis om de kennis te specificeren door middel van het opdoen van praktijkervaring en het volgen van vervolgcursussen of seminars.

Indeling

Te behandelen onderwerpen: Anatomie, grote hartziekten en elektrofysiologie. Ischaemie, laesie en infarcten. Alle ritme- en geleidingsstoornissen. Pre-excitatie, congenitale afwijkingen en kunstmatige pacemakers. Gedurende de hele cursus worden ettelijke ECG-stroken gebruikt ter ondersteuning. Ongeveer vier weken na de laatste cursusdag (cursus A) volgt een test die bestaat uit een theoriegedeelte en een gedeelte beoordeling ECG-stroken. Indien voor beide onderdelen een voldoende is behaald, verkrijgt de cursist een certificaat. B-cursisten ontvangen een certificaat van actieve deelname.

Duur

Cursus A duurt 35 uur, verdeeld over vijf achtereenvolgende dagen.
Cursus B duurt 21 uur, verdeeld over drie achtereenvolgende dagen.

Waar?

Alle cursussen worden verzorgd in Driebergen-Rijsenburg. Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst.

Kosten

Vijfdaagse cursus A: € 895,- incl lesmateriaal, examen, lunch en BTW
Driedaagse cursus B: € 995,- incl lesmateriaal, certificaat, lunch en BTW
Bijscholingsdag: € 295,- incl lesmateriaal, certificaat, lunch en BTW
Cursus Ergometrie: € 345,- incl lesmateriaal, certificaat, lunch en BTW
Cursus H: kosten zijn afhankelijk van de locatie.
DAT-advies & training

cursussen

Holtertrainingen

Holtertrainingen worden gegeven bij u op locatie. De laboranten maken gebruik van het bij u aanwezige analyse-systeem. DAT leert hen een kwalitatief goed rapport samen te stellen, beantwoordend aan de indicatie van de aanvragend arts. Informeer naar de mogelijkheden.

Bijscholingsdag

Deze dag is bedoeld voor oud-cursisten, zowel van de A- als de B-cursus, die hun kennis van en vaardigheid in het interpreteren van ECG’s op willen frissen. Cursisten dienen te beschikken over het certificaat van DAT, of een meer dan voldoende ECG-kennis. Na inschrijving ontvangt de cursist een formulier waarop deze aan kan geven welke onderwerpen de cursist graag opnieuw behandeld zou willen zien. Tevens kan de cursist ECG’s uit de praktijk insturen. Deze zullen worden opgenomen in de syllabus van die betreffende dag. Door de keuze van de onderwerpen en de ingestuurde ECG’s kunnen de bijscholingsdagen qua inhoud dus van elkaar verschillen. Na afloop ontvangen de cursisten een certificaat van actieve deelname.

Ergometrie

Theoriecursusdag over het inspannings ECG. Cursisten dienen te beschikken over het certificaat van de meerdaagse cursus van DAT, of een meer dan voldoende ECG-kennis. Aan de orde komen onderwerpen als de anamnese, indicatie/contra-indicatie, eisen aan testruimte en personeel, de uitnodiging aan en voorbereiding van de testpersoon en welke omstandigheden kunnen doen besluiten tot het voortijdig beëndigen van de test. Er worden ECG’s gebruikt ter interpretatie en ter ondersteuning van de diverse onderwerpen. Alle onderwerpen zijn, voor zover van toepassing, onderverdeeld in cliënten en patiënten. Na afloop ontvangen de cursisten een certificaat van actieve deelname.

DAT-advies & training

Cursusdagen

Van 02-11-2020t/m 04-11-2020

Cursustype B

 • Artsencursus
 • Locatie: Driebergen-Rijsenburg
 •  
Van 18-11-2020t/m 18-11-2020

Bijscholingsdag

 • Locatie: Driebergen-Rijsenburg
 •  
Van 09-12-2020t/m 09-12-2020

Cursustype E

 • Theoriedag Ergometrie
 • Locatie: Driebergen-Rijsenburg
 •  
Van 08-03-2021t/m 10-03-2021

Cursustype B

 • Artsencursus
 • Locatie: Driebergen-Rijsenburg
 •  
Van 17-03-2021t/m 17-03-2021

Cursustype E

 • Theoriedag Ergometrie
 • Locatie: Driebergen-Rijsenburg
 •  
Van 12-04-2021t/m 16-04-2021

Cursustype A

 • Cursus ECG-interpretatie
 • Locatie: Driebergen-Rijsenburg
 • Examendatum: 12-05-2021
Van 02-06-2021t/m 02-06-2021

Bijscholingsdag

 • Locatie: Driebergen-Rijsenburg
 •  
Van 14-06-2021t/m 16-06-2021

Cursustype B

 • Artsencursus
 • Locatie: Driebergen-Rijsenburg
 •  
Van 06-09-2021t/m 10-09-2021

Cursustype A

 • Cursus ECG-interpretatie
 • Locatie: Driebergen-Rijsenburg
 • Examendatum: 06-10-2021
Van 20-09-2021t/m 22-09-2021

Cursustype B

 • Artsencursus
 • Locatie: Driebergen-Rijsenburg
 •  
Van 13-10-2021t/m 13-10-2021

Cursustype E

 • Theoriedag Ergometrie
 • Locatie: Driebergen-Rijsenburg
 •  
Van 27-10-2021t/m 27-10-2021

Bijscholingsdag

 • Locatie: Driebergen-Rijsenburg
 •  
Van 08-11-2021t/m 10-11-2021

Cursustype B

 • Artsencursus
 • Locatie: Driebergen-Rijsenburg
 •  
DAT-advies & training

accreditatiepunten

Cursustype: Vereniging: Punten (2019): Nummer (2019): Punten (2020): Nummer (2020):
Cluster 1, 2 & 3 vertegenwoordigen 46 artsenverenigingen. Raadpleeg uw vereniging.
B-cursus ABAN cluster 1, 2 & 3 18 341405 18 375608
Bijscholingsdag ABAN cluster 1, 2 & 3 6 341406 6 375636
Ergometrie ABAN cluster 1, 2 & 3 5 341408 5 375631
DAT-advies & training

contact


Groenhoek 128
3972 CN Driebergen-Rijsenburg
Verplicht veld

Cursus

Cursustype:
Begindatum:
Einddatum:
Locatie:

Uw gegevens

Achternaam:
Voorletters:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
Geboortedatum:
E-mailadres:

Werk

Functie:
BIG-nummer: (verplicht voor artsen):
Geregistreerd bij vereniging: (nodig ivm accreditatie):
Wanneer in dienst van de Rijksoverheid, referentienummer verplicht: (te verkrijgen via uw budgethouder):
Werklocatie:

Factuuradres

Organisatie:
T.a.v.:
Adres:
Postcode:
Plaatsnaam:
Verplicht veld.