DAT-advies & training

ECG-cursussen

Algemeen

DAT-advies & training verzorgt verschillende cursussen ECG-interpretatie aan allen die hierin, bijvoorbeeld door hun beroep, geïnteresseerd zijn. Ter ondersteuning organiseren wij bijscholingsdagen voor certificaathouders. De cursus Ergometrie duurt 1 dag. Deelnemers leren wanneer zij patiënten de test mogen laten doen, en onder welke criteria. Verschillende protocollen en pluis/niet-pluis herkenning.

Cursusduur

Cursus A duurt 35 uur, verdeeld over vijf achtereenvolgende dagen. Cursus B duurt 21 uur, verdeeld over drie achtereenvolgende dagen.

Cursusindeling

Te behandelen onderwerpen: Anatomie, grote hartziekten en elektrofysiologie. Ischaemie, laesie en infarcten. Alle ritme- en geleidingsstoornissen. Pre-excitatie, congenitale afwijkingen en kunstmatige pacemakers. Gedurende de hele cursus worden ettelijke ECG-stroken gebruikt ter ondersteuning. Ongeveer vier weken na de laatste cursusdag (cursus A) volgt een test die bestaat uit een theoriegedeelte en een gedeelte beoordeling ECG-stroken. Indien voor beide onderdelen een voldoende is behaald, verkrijgt de cursist een certificaat. B-cursisten ontvangen een certificaat van actieve deelname.

Doel

Het doel van de cursus is de deelnemers zoveel kennis mee te geven dat zij in staat zijn onderscheid te maken tussen de verschillende ritme- en geleidingsstoornissen en hier adequaat op kunnen reageren. Tevens geeft deze cursus een goede basis om de kennis te specificeren door middel van het opdoen van praktijkervaring en het volgen van vervolgcursussen of seminars.

Voor wie?

Cursus A is bedoeld voor functielaboranten, secretaressen van cardiologen, doktersassistenten, verpleegkundigen en alle verdere geïnteresseerden. Cursus B is bedoeld voor huisartsen, bedrijfsartsen, keuringsartsen, aio's en andere medici.

Waar?

Alle cursussen worden verzorgd in Driebergen-Rijsenburg. Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst.

Kosten

Cursus A: € 845,- incl lesmateriaal, examen, lunch en BTW
Cursus B: € 945,- incl lesmateriaal, certificaat, lunch en BTW
Bijscholingsdag: € 245,- incl lesmateriaal, certificaat, lunch en BTW
Cursus E: € 245,- incl lesmateriaal, certificaat, lunch en BTW
Cursus H: kosten zijn afhankelijk van de locatie.
DAT-advies & training

Overige cursussen

Holtertrainingen

Holtertrainingen worden gegeven bij u op locatie. De laboranten maken gebruik van het bij u aanwezige analyse-systeem. DAT leert hen een kwalitatief goed rapport samen te stellen, beantwoordend aan de indicatie van de aanvragend arts. Informeer naar de mogelijkheden.

Bijscholingsdag

Deze dag is bedoeld voor oud-cursisten, zowel van de A- als de B-cursus, die hun kennis van en vaardigheid in het interpreteren van ECG’s op willen frissen. Cursisten dienen te beschikken over het certificaat van DAT, of een meer dan voldoende ECG-kennis. Na inschrijving ontvangt de cursist een formulier waarop deze aan kan geven welke onderwerpen de cursist graag opnieuw behandeld zou willen zien. Tevens kan de cursist ECG’s uit de praktijk insturen. Deze zullen worden opgenomen in de syllabus van die betreffende dag. Door de keuze van de onderwerpen en de ingestuurde ECG’s kunnen de bijscholingsdagen qua inhoud dus van elkaar verschillen. Na afloop ontvangen de cursisten een certificaat van actieve deelname.

Ergometrie

Theoriecursusdag over het inspannings ECG. Cursisten dienen te beschikken over het certificaat van de meerdaagse cursus van DAT, of een meer dan voldoende ECG-kennis. Aan de orde komen onderwerpen als de anamnese, indicatie/contra-indicatie, eisen aan testruimte en personeel, de uitnodiging aan en voorbereiding van de testpersoon en welke omstandigheden kunnen doen besluiten tot het voortijdig beëndigen van de test. Er worden ECG’s gebruikt ter interpretatie en ter ondersteuning van de diverse onderwerpen. Alle onderwerpen zijn, voor zover van toepassing, onderverdeeld in cliënten en patiënten. Na afloop ontvangen de cursisten een certificaat van actieve deelname.

DAT-advies & training

Cursusdagen

Van 31-10-2016t/m 02-11-2016

Cursustype B

 • 3-daagse cursus ECG-interpretatie voor artsen
 • Locatie: Driebergen-Rijsenburg
 •  
Van 09-11-2016t/m 09-11-2016

Bijscholingsdag

 • Bijscholingsdag voor certificaathouders
 • Locatie: Driebergen-Rijsenburg
 •  
Van 14-11-2016t/m 18-11-2016

Cursustype A

 • 5-daagse cursus ECG-interpretatie
 • Locatie: Driebergen-Rijsenburg
 • Examendatum: 15-12-2016
Van 23-11-2016t/m 23-11-2016

Cursustype E

 • 1-daagse cursus Ergometrie
 • Locatie: Driebergen-Rijsenburg
 •  
Van 28-11-2016t/m 30-11-2016

Cursustype B

 • 3-daagse cursus ECG-interpretatie voor artsen
 • Locatie: Driebergen-Rijsenburg
 •  
Van 06-02-2017t/m 10-02-2017

Cursustype A

 • Cursus ECG-interpretatie
 • Locatie: Driebergen-Rijsenburg
 • Examendatum: 08-03-2017
Van 13-03-2017t/m 15-03-2017

Cursustype B

 • Cursus ECG-interpretatie
 • Locatie: Driebergen-Rijsenburg
 •  
Van 22-03-2017t/m 22-03-2017

Bijscholingsdag

 • Bijscholingsdag ECG-interpretatie
 • Locatie: Driebergen-Rijsenburg
 •  
Van 29-03-2017t/m 29-03-2017

Cursustype E

 • 1-daagse theoriecursus Ergometrie
 • Locatie: Driebergen-Rijsenburg
 •  
Van 03-04-2017t/m 07-04-2017

Cursustype A

 • Cursus ECG-interpretatie
 • Locatie: Driebergen-Rijsenburg
 • Examendatum: 03-05-2017
Van 10-05-2017t/m 10-05-2017

Bijscholingsdag

 • Bijscholingsdag ECG-interpretatie
 • Locatie: Driebergen-Rijsenburg
 •  
Van 17-05-2017t/m 17-05-2017

Cursustype E

 • 1-daagse theoriecursus Ergometrie
 • Locatie: Driebergen-Rijsenburg
 •  
Van 12-06-2017t/m 14-06-2017

Cursustype B

 • Cursus ECG-interpretatie
 • Locatie: Driebergen-Rijsenburg
 •  
Van 11-09-2017t/m 15-09-2017

Cursustype A

 • Cursus ECG-interpretatie
 • Locatie: Driebergen-Rijsenburg
 • Examendatum: 12-10-2017
Van 27-09-2017t/m 27-09-2017

Bijscholingsdag

 • Bijscholingsdag ECG-interpretatie
 • Locatie: Driebergen-Rijsenburg
 •  
Van 04-10-2017t/m 04-10-2017

Cursustype E

 • 1-daagse theoriecursus Ergometrie
 • Locatie: Driebergen-Rijsenburg
 •  
Van 09-10-2017t/m 11-10-2017

Cursustype B

 • Cursus ECG-interpretatie
 • Locatie: Driebergen-Rijsenburg
 •  
Van 06-11-2017t/m 10-11-2017

Cursustype A

 • Cursus ECG-interpretatie
 • Locatie: Driebergen-Rijsenburg
 • Examendatum: 06-12-2017
Van 20-11-2017t/m 22-11-2017

Cursustype B

 • Cursus ECG-interpretatie
 • Locatie: Driebergen-Rijsenburg
 •  
Van 29-11-2017t/m 29-11-2017

Bijscholingsdag

 • Bijscholingsdag ECG-interpretatie
 • Locatie: Driebergen-Rijsenburg
 •  
Van 13-12-2017t/m 13-12-2017

Cursustype E

 • 1-daagse theoriecursus Ergometrie
 • Locatie: Driebergen-Rijsenburg
 •  
DAT-advies & training

accreditatiepunten

Cursustype: Vereniging: Punten: Nummer:
*Lijst: AbSg, AJN, CvAH, FMG, KAMG, NVAB, NvAVG, NVMM, NVTG, NVVG, Profielregister Artsen Beleid & Advies, Verenso, VIA, VIZ, VRA, VSG, VwAwT
A-cursus

NVDA

NVLA

20

32,5
228239
A-bijscholingsdag

NVDA

NVLA

5

7
228298
B-cursus Zie lijst* 18 227199
B-bijscholingsdag Zie lijst* 6 227493
Ergometrie

NVDA

NVLA

Zie lijst*

5

-

5

227487

-

227487
DAT-advies & training

contact


Groenhoek 128
3972 CN Driebergen-Rijsenburg

Cursus

Cursustype:
Begindatum:
Einddatum:
Locatie:

Uw gegevens

Achternaam:
Voorletters:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
Geboortedatum:
E-mailadres:

Werk

Functie:
BIG-nummer: (verplicht voor artsen):
Geregistreerd bij vereniging: (nodig ivm accreditatie):
Wanneer in dienst van de Rijksoverheid, referentienummer verplicht: (te verkrijgen via uw budgethouder):
Werklocatie:

Factuuradres

Organisatie:
T.a.v.:
Adres:
Postcode:
Plaatsnaam:
Verplicht veld.